4/11/09

We came, we saw, we kicked it's ass!


Gloriosa creación audiovisual que ilustra un mashup de Ricardo Autobahn, The golden age of video.

Vía Empire Magazine

No hay comentarios: